افتخارات سال تحصیلی 99-98
  دانش‌آموزان برتر 99-98