معیارهای شخصیتی دانش آموزان  

معیارهای شخصیتی

1 رعایت نظم و برنامه‌ریزی در کارها (وجدان‌کاری، انضباط ‌اجتماعی)

2 رعایت سادگی ـ لباس ساده ـ آستین‌‌دار ـ بدون ‌عکس‌ و نوشته و فرمهای غربی و ...

3 کوتاه نگه داشتن موی سر و صورت ـ بدون مدل، یکنواخت و معمولی

4 حضور به موقع در دبیرستان ـ صبحگاه ـ کلاس درس و ...

5 عدم غیبت غیرموجه و کسب موافقت از آموزشگاه هنگام غیبت اضطراری

6 ارج نهادن به شعائر اسلامی و حضور فعالانه در مراسم‌ها و برنامه‌های تربیتی

7 حضور متعهدانه در نمـاز جماعت «حضور به موقع ـ رعايت نظم ـ توجه به نماز ـ شرکت در اجرای برنامه‌های نماز جماعت ـ رعایت سکوت»

8 احساس مسئولیت در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال غرب

9 رعایت خودسازی و تزکیه نفس و داشتن حسن خلق و رفتار نیکو و احترام عملی به بزرگتر‌ها و دوستان و تقدّم در سلام

10 بی‌تفاوت نبودن نسبت به مشاهده‌ی موارد سوء اخلاقی ‌احتمالی دانش‌آموزان و عمل به وظیفه امر ‌به‌ معروف و نهی‌ از منکر و پرهیز از انزوا و کم‌رویی در روابط اجتماعی

11 پای‌بندی به عفّت کلام و عزّت نفس و رفتار توأم با وقار و طمأنینه

12 توجه به شخصیت شایسته دانش‌آموزی در حیاط دبیرستان و هنگام ایاب و ذهاب و تأکید بر عمل نمودن به اجرای مقررات دبیرستان

دانش آموزان عزیز ملزم به اجرای موارد فوق می‌باشند.

دبیرستان22بهمن57 شهرری