اهداف آموزشی  

o    کسب دانایی و مهارت برای رسیدن به توانایی‌های لازم جهت اداره خود، جامعه و بشریت در حوزه‌های تفکر، علم و عمل.

o    آشنایی با معارف اسلامی با استفاده از قرآن و کلام معصومین علیهم السلام.

o    کنجکاوی در طبیعت و پی بردن به نظم و قانون و زیبایی‌های جهان.

o    مهارت در دقت کردن، شنیدن، فکر کردن، تحقیق کردن، بیان کردن، قضاوت کردن، برنامه‌ریزی و عمل به آن.

o    کسب مهارت تخصصي در خواندن و نوشتن و درک مفاهیم.

o    ایجاد علاقه به کتاب خواندن و آشنایی با فرهنگ زبان و ادبیات و اشعار مفید فارسی.

o    شناسایی و پرورش استعدادهای فردی.

o    مهارت یادداشت برداری از مطالعات، شنیده‌ها و دیده‌ها.

o    آشنایی با زبان‌های انگلیسی، عربی و ... و مهارت گفتگو و استفاده از متون، حداقل در یکی از زبان‌ها در محدوده‌ی اطلاعات عمومی.

o    تشخیص ارتباط بین آموزه‌های علمی و پدیده‌های طبیعت و مسائل زندگی.

o    توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و حل آنها در حد اطلاعات و معلومات.

o    اطلاع از علوم روز و جدید به ویژه در زمینه‌ی فناوری اطلاعات.

o    آشنایی با مفاخر فرهنگی و هنری اسلام، ایران وجهان.

o    آشنایی با تاریخ و جغرافیای اسلام، ایران و جهان.

o    تربیت بدنی مناسب و کسب مهارت در بعضی از رشته‌های ورزشی.

o    علاقه‌مندی و دلبستگی به میهن و توجه به پرچم و سرود ملی و اظهار همبستگی با هم‌کیشان و هم‌میهنان.

o    کسب مهارت‌های فنی و اجتماعی مورد نیاز در زندگی.

o    آشنایی با امداد و فوریت‌های پزشکی و استفاده از آنها هنگام وقوع حوادث به صورت فردی و اجتماعی.

o    کسب آگاهی و مهارت لازم در علوم و فنون آموزشی در هر دوره‌ی تحصیلی جهت آمادگی و توفیق ورود به دوره‌های بالاتر.