گروه های آموزشی  

تشکیل گروه‌های آموزشی و ارتباط تنگاتنگ با دبیران و دانش‌آموزان و تعامل هر چه بیشتر، هماهنگی‌های لازم را در پیشرفت وضعیت تحصیلی ایجاد خواهد نمود و از یک سو ارتباط دبیران با گروه‌های آموزشی ناحیه و از سوی دیگر به عمل در آوردن تجربیات و نظرات نقش بسزایی را ایفا می نماید.

از اهداف مهم گروه‌های آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بالا بردن سطح آموزشی و کاهش افت تحصیلی؛

2- ارتباط بین کادر اجرایی و دبیران و دانش‌آموزان؛

3- بالا بردن سطح آگاهی و دانش و ایجاد رقابت‌های علمی و فرهنگی بین دانش‌آموزان؛

4- بررسی مشکلات موجود و ارائه راههای رسیدن به وضعیت مطلوب؛

5- استفاده بهینه از فناوری‌های نوین آموزشی؛

6- برگزاری گروه‌های تخصصی و مسابقات علمی، فرهنگی و آزمایشگاهی برای دبیران و دانش‌آموزان بطور جداگانه؛

7- برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های دستاوردهای دبیران و دانش‌آموزان؛

8- تهیه جزوات مناسب کمک درسی؛

9- نقد و بررسی کتب درسی و مجلات رشد؛

10- برگزاری مسابقه مقاله‌نویسی؛

11- تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های علمی، هنری و ادبی دانش‌آموزان؛

12- تهیه سؤالات و آزمون‌های مناسب با توجه به جدول امتحانات؛

13- ایجاد تعامل هر چه بیشتر بین دبیران و دانش آموزان و اولیاء.

جلسات گروه‌های آموزشی جهت هماهنگی و برنامه‌ریزی در ابتدای سال و بعد از هر آزمون میان‌ترم مستمر و پایانی تشکیل می‌گردد.