کلاس های تقویت بنیه علمی  
 

در کلاسهای فوق‌العاده موارد زیر انجام می‌گیرد:

* پس از پایان هر امتحان دانش‌آموزان که نمره میانگین را نیاورده‌اند با تذکر و اطلاع به خانواده، به او فرصت جبران نقاط ضعف داده می‌شود.

* دانش‌آموزان ضعیف کارهای خود را در داخل مدرسه انجام می‌دهند و به مشکلات آنها پاسخ لازم داده خواهد شد.

* بعد از انجام هر آزمون، دانش‌آموزانی که درس را کاملاً متوجه نشده‌اند، راهنمایی و نقاط ضعف آنها بر طرف می‌گردد.

* پس از برگزاری آزمون‌ها و مشخص شدن دانش‌آموزان منتخب و برگزیده در هر درس، با شرکت در کلاس‌های تخصصی، آمادگی لازم را جهت شرکت در المپیادها و آزمون‌ها و کارگاه‌های مختلف آزمایشگاهی بدست می‌آورند.