کارگاه رایانه،فیزیک،شیمی  
 

جهت بالا بردن سطح علمی دانش‌آموزان، کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه فیزیک و شیمی و رایانه بصورت علمی و مدون در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شده است و دانش‌آموزان موفق جهت شرکت در مسابقات انتخاب خواهند شد. همچنین دانش‌آموزان می‌توانند از سایت کامپیوتری نیز استفاده نمایند. آزمایشگاه فیزیک و سایت رایانه نیز برقرار می‌باشد و آزمایشگاه شیمی نیز در ایام تدریس دبیر برقرار می‌باشد.