معلمین راهنما  

            معلم راهنما با استفاده از اطلاعات آموزشی، انضباطی، فردی و اخلاقی دانش‌آموزان و با کسب نظرات معاونت آموزشی آموزشگاه، رابط اصلی در ارتباط با فعالیتهای دانش‌آموز و خانواده می‌باشد. با توجه به اهمیت کاربردی "طرح معلم راهنما"، هر دو هفته جلسه کارگروه معلمین راهنما تشکیل می‌گردد. اسامی معاونت آموزشی و معلمین راهنما به تفکیک پایه‌های تحصیلی به شرح زیر است:

  • معاونت آموزشی: جناب آقای مهدی رحیمی؛
  • پیش دانشگاهی: جناب آقای محمد رئیسی؛
  • پایه یازدهم ریاضی فیزیک: جناب آقای محمدعلی کشمیریان؛
  • پایه دهم ریاضی فیزیک: جناب آقای محمدرضا مهدوی؛

        با توجه به برنامه‌ریزی‌های مناسب و پیگیری کارها در طی سال تحصیلی و دعوت اولیاء در جهت رفع مشکلات دانش‌آموزان، تمهیدات لازم صورت خواهد پذیرفت.

برگه گزارش روزانه كلاس به صورت روزانه تحويل معاون آموزشي و به صورت هفتگي تحويل دبير راهنما خواهد شد. در صورت تشويق يا تنبيه در برگه گزارش روزانه كلاس، دبير محترم راهنما رسيدگي مي‌كند اما كسر يا اضافه نمودن نمره مستمر با دبير مربوطه است. معاون آموزشي تا 3 مرحله تذكر درسي لازم را به دانش‌آموز مي‌دهد.