برنامه ریزی مطالعاتی دانش آموزان  

در این راستا ضمن برگزاری جلسات متعدد با معاونت آموزشی و معلمین راهنما برای هر کلاس، و توجه به وضعیت خاص هر دانش‌آموز، نحوه برنامه‌ریزی دانش‌آموزان هر پایه بدین شرح خواهد بود.

 

پایه دهم و یازدهم دبیرستان

در این دو پایه با توجه توانمندی‌های دانش‌آموزان، برنامه‌های مطالعه درسی ارائه می‌گردد. برای پرهیز از هرگونه تداخل، پیش‌نویس چگونگی مطالعه به عنوان الگو ارائه می‌گردد و سپس دانش‌آموزان با توجه به علاقه و توانمندی خود، برنامه را برای هفته‌های بعد طراحی کرده و بعد از هر آزمون پیشرفت و عدم پیشرفت آنها توسط معلم راهنما و معاونت آموزشی و اولیاء ایشان بررسی می‌گردد. در این برنامه سعی شده است که دروس پایه‌ی سالهای قبل بر اساس آزمون‌های موردنــظر دانش‌آموزان و دروس اختصاصی فقط تا میزان پیشرفت کلاس برنامه‌ریزی گردد و نمونه سؤالات موضوعی امتحان نهایی نیز کاملاً مدنظر می‌باشد.

 

 پایه پیش دانشگاهی

در این پایه، دروس پایه و عمومی مانند سال دوم و سوم دبیرستان، و دروس اختصاصی تا میزان پیشرفت کلاس برنامه‌ریزی می‌گردد و آزمونهای مختلف در هر سه هفته مورد بررسی قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزان آمادگی لازم را پیدا نمایند. همچنین موفقیت یا عدم موفقیت دانش‌آموزان درهر آزمون با دبیر راهنما و پشتیبان مورد تفحص قرار می‌گیرد.