آیین نامه ها و مققرات
  آیین نامه انضباطی  

1) رعایت شعائر اسلامی وانجام فرائض آن و توجه كامل به تذكرات آموزشی، انضباطی و تربیتی مسئولين واحد آموزشی.

2) رعایت ادب و احترام کامل در گفتار و رفتار با مربیان، کارکنان وسایر دانش‌آموزان و اجرای دستوراتي كه در زمينه‌هاي آموزشي، پرورشي و تربيتي بر اساس آیين‌نامه داخلي و يا براساس دستورالعمل‌هاي‌ صادره از‌ اداره آموزش‌و پرورش ابلاغ مي‌شود.

3) سعی شایسته در تحصیل و رساندن معدل خود به حد نصابي كه از سوي مسئولین دبیرستان تعيين مي‌شود و رعایت مقررات آموزشی و تربیتی.

4) استفاده از لباس و کفش ساده و پاکیزه و متناسب با وقار و شأن دانش پژوهي و مطابق مقررات تربيتي و اخلاقي دبیرستان در داخل و خارج دبیرستان.

5) حضور به موقع در مدرسه (7:15 صبح) و خروج در پایان ساعات مقرر(00: 15) وعدم خروج در بین این ساعات جز با هماهنگی با مسئولین دبیرستان. تأخير ورود دانش‌آموز به منزله‌ي يك ساعت غيبت غير موجه محسوب می‌شود و در نمره‌ي انضباط مؤثر خواهد بود و در صورت تأخیرهای مکرر و یا بی‌انضباطی شدید ضمن اطلاع به اولیاء محترم در ساعت ورزش رسیدگی خواهد شد. غيبت غير موجه، در صورت رسيدن به حد نصاب بيش از 5 ساعت تصميم مقتضي گرفته خواهد شد.

6) رعایت بهداشت و نظافت فردی مثل كوتاه نمودن ناخن و تميزي جوراب و رعایت سادگی در فرم موي سر، ريش ، و خط ريش متعارف و عدم استفاده از وسایل تجملی و آرایشی.

7) پرهیز از همراه داشتن اشیاء گران بها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی از قبیل (موبایل، ‌ فلش، رادیو، واکمن، MP3 ، MP4، سی‌دی، فیلم، دوربین، عکس، نوار، کتب و مجلات غیر درسی، آلبوم عکس). در این راستا دبیرستان خود را موظف می‌داند که هر وقت صلاح دید وسایل شما را مورد بازدید قرار دهد.

8) شرکت و همکاری فعال و علاقمندانه‌ی شما در برنامه‌هایی که از طرف مدرسه در اردوها، بازدیدها، مناسبت‌ها،راهپیمایی‌ها، ایام ویژه، مراسم‌صبحگاه، ورزش‌صبحگاهی، نماز‌جماعت، و مراسم‌عمومی ارایه می‌گردد، ضروری است و هزینه‌ی پرداختی بازدید‌ها، اردوها و مسافرت‌ها قبل از اجرای برنامه دریافت خواهد شد.

9) مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال مدرسه و جبران هر گونه زيان. (تشخيص مقصر با مسئولين دبیرستان است)

 10) ورزش در ساعت تعیین شده برنامه انجام می‌گیرد و دانش‌آموزان سال چهارم طبق مقررات زنگ ورزش ندارند. (در صورت برقراری ورزش فوق برنامه منوط به رضایت دفتر مدرسه می‌باشد).

11) دبیرستان با توجه به امکانات و ساعات کار دبیران و کادر اجرایی در تغییر برنامه‌های مختلف طبق ضوابط صاحب اختیار تام خواهد بود.

12) شرکت در کلاس‌های مباحثه و فوق برنامه هر پایه منوط به رضایت اولیای مدرسه درباره‌ی عملکرد شما در طی هفته می‌باشد.

13) كوشا بودن در انجام تكاليف و مرتب نگه‌داشتن دفاتر و كتابها و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی هفتگی و همکاری فعّال با دبیران راهنما.

14) عدم تعویض جاي تعيين شده خود در صف صبحگاه، كلاس ، نمازخانه و ناهار خوري.

15) خروج از کلاس در طی ساعات درس با اجازه دبیر مربوطه و با اطلاع و اجازه دفتر مدرسه خواهد بود.

16) رعایت آداب نماز خانه و مقررات ناهار خوري.

17) رعایت حقوق دیگران هنگام مباحثه و نظم بخشیدن به وسایل و پاکیزه نگهداشتن محیط.

18) ممنوع بودن هرگونه خريد و فروش در دبیرستان.

 

 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی مدارس

دانش‌آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی، در آنها مفید و مؤثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب به یکی از روشهای زیر مورد تنبیه قرار می‌گیرند:

* تذکر و اخطار شفاهی بطور خصوصی؛

* تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه؛

* تغییر کلاس، در صورت وجود کلاس‌های متعدد در یک پایه و با اطلاع ولی دانش آموز؛

* اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز؛

* اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز، حداکثر برای مدت سه روز؛

* انتقال به مدرسه دیگر.