از خدا برای خدا
     
تو میایی و ... - نیمه شعبان 91 - کریمی
     
مؤمنین واقعی چه می‌گویند؟ (مقام معظم رهبری)
  دبیرستانی‌ها  
   
  حدیث قدسی - آیت الله بروجردی (از زبان فرزند)  
   
  بگو الحمدالله  
   
     
 پیروزی سیدحسن نصرالله (استاد مهدی طائب)
     
جنگ نرم و انقطاعی‌ها - حاج حسین یکتا