از خدا برای خدا  
 
  تو میایی و ... - نیمه شعبان 91 - کریمی  
 
  مؤمنین واقعی چه می‌گویند؟ (مقام معظم رهبری)  
 
  دبیرستانی‌ها  
 
  حدیث قدسی - آیت الله بروجردی (از زبان فرزند)  
 
  بگو الحمدالله  
 
   پیروزی سیدحسن نصرالله (استاد مهدی طائب)  
 
  جنگ نرم و انقطاعی‌ها - حاج حسین یکتا