ارتباط با ما
  تماس با ما  

نشانی:  شهرری، بلوار شهید داود کریمی، بعد از چهارراه فدائیان اسلام، شماره 6 - کدپستی: 1863743969

تلفن: 33741381-33744756        نمابر: 33740367     

سامانه پیامکی: 30006670002257

ایمیل:  d22b@chmail.ir    info@d22b.ir

wa.me/989395941838

sapp.ir/d22b57_2

t.me/d22b57