۲۵ دی ۹۲, ۲۱:۵۱
به نام خدا

غضنفر با گوسفنداش دعواش میشه ، واسه چرا می بردشون چمن مصنوعی

 به یه نفر میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟